"Budynek Hotelu Polskiego Woelffla w Kaliszu" - reprint oprawiony w ramę 50 cm x 40 cm

"Budynek Hotelu Polskiego Woelffla w Kaliszu" - reprint litografii z 1835 W. Ehrentrauta, oprawiony w ramę 50 cm x 40 cm.

Więcej szczegółów

99,00 zł

Ostateczna cena zostanie podniesiona o koszt wysyłki


Więcej informacji

Hotel Polski, od 1844 r. prowadzony był przez syna Ludwika Woelffla - Henryka. Zatrzymywali się w nim dostojni goście i okoliczne ziemiaństwo. Pozbawione odpowiedniego gmachu występowały w nim liczne trupy teatralne, odbywało się w nim wiele koncertów, występowali różni "specjaliści od sztuk magicznych".

Przez kilka lat wynajmował w hotelu pomieszczenia kaliski magistrat, pozbawiony wówczas ratusza. W 1871 r. udzielał lekcji gry na fortepianie Karol Melcer. Tu mieściła się kaliska Resursa Obywatelska, a w latach siedemdziesiątych klub oficerów stacjonującego wówczas w mieście Szliselburgskiego Pułku Piechoty, a nawet (krótko) cerkiew garnizonowa.

Przewodnik dla podróżujących w Polsce... J.Krasińskiego z 1821r. tak pisał o Hotelu Polskim "... w najwygodniejszym sposobie założony, w niczem zagranicznym nieustępujący, a osobliwie czytością, Restauratorem i dobrą usługą zalecony, iest przytem iednym z naypięknieyszych gmachów Miasta, i ma wielkie i obszerne sale, w których Reduty, Kassyna i Bale zwykle dawne bywaią: do innych tego hotelu przyiemności nie można opuścić i wygodnie łazienki, które tenże w swoim obrębie ku wygodzie publiczności mieści".

Z latami Hotel Polski stracił swe znaczenie. Na parterze pojawiły się sklepy, a górne piętra wynajmowali stali lokatorzy. Zniszczony w wyniku sierpniowego bombardowania został po wojnie rozebrany, a plac po nim kupił przedsiębiorczy Oppenheim. Miał tu powstać duży trzypiętrowy dom. Budowa stanęła jednak po wzniesieniu pierwszego. Cały parter został przeznaczony na sklepy. Najważniejszy z nich na rogu Alei nazwany został "Złotym Rogiem". Od niego wzięła nazwę cała kamienica i skrzyżowanie ulic. Ponieważ dom był zbudowany tandetnie, szybko zmienił się w ruderę. Rozebrano zatem "Złoty Róg" z początkiem lat siedemdziesiątych i na jego miejscu planowano postawić jakiś "znaczny" gmach (hotel?), ale chyba z tego pomysłu zrezygnowano.


Opis: Bogumił M. Kunicki "Ballady kaliskie"

Produkty powiązane

Podobne produkty: