"Statut Kaliski'' - album

"Historia Statutu Kaliskiego księcia Bolesława Pobożnego księcia Bolesława Pobożnego z roku 1264 i jego iluminacji przez Artura Szyka w latach 1926-1928", Marian Fuks, Aleksander B. Skotnicki, Joanna Podolska, Marek Szukalak,  Marian wyd. Graf_ika, ISBN 978-83-925268-6-5, 184 str. format A4, twarda oprawa

Więcej szczegółów

69,00 zł

Ostateczna cena zostanie podniesiona o koszt wysyłki


Opis

Rozmiar 22 x 30,5 cm

Więcej informacji

"Historia Statutu Kaliskiego księcia Bolesława Pobożnego z roku 1264 roku i jego iluminacji przez Artura Szyka w latach 1926-1928", format A4, twarda oprawa, 184 str.

Publikacja zawiera m.in. historię Statutu opracowaną przez Artura Szyka, jego poszczególne Karty i ich interpretację oraz łaciński tekst artykułów Statutu Kaliskiego oraz ich tłumaczenie.

Statut kaliski - akt prawny nadany Żydom przez księcia wielkopolskiego Bolesława Pobożnego 16 sierpnia 1264 roku w Kaliszu był bezprecedensowym rozwiązaniem prawnym na tle ówczesnej Europy. Zapewniał Żydom ochronę prawną, wolność osobistą, wolność podróżowania i handlu oraz swobodę wyznania. Gwarantował też im osobne sądownictwo. Statut normował sytuację Żydów w Wielkopolsce, stając się z czasem podstawą praw i przywilejów dla Żydów w całej Rzeczpospolitej.

Produkty powiązane

Podobne produkty: